VEEOHUTUSKOOLITUSED

                  

*Veekogude riskid
*Veeõnnetuse põhjused
*Ohutu käitumine

 

*Abivajaja äratundmine

*Ohutus paadisõidul
* Vette sisenemine ja päästeujumine
*Kannatanu abistamine
*Päästmine päästevahendiga

 

**Täpne programm koostatakse vastavalt kliendi vajadustele