VETELPÄÄSTE KOOLITUS


VETELPÄÄSTJATE KOOLITUSED

Koolitused vastavad kutsestandardile

*Ujula vetelpäästja koolitus

*Avavee vetelpäästja koolitus

Kutsestandard on dokument, mis  kirjeldab kutsetegevust ning  vastaval kutsel tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit. 

Vetelpäästja kutset väljastab Eesti Turvaettevõtete Liit, http://www.security.ee

Vetelpäästja kutsestandardiga saab tutvuda kutsekoja kodulehel, http://www.kutsekoda.ee/